10 clauze esenţiale cuprinse în noul model-cadru al contractului individual de muncă

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

The new amendments and completions to the Labour Code brought by the adoption of Law no. 283/2022 required the adoption of a new framework model of the individual employment contract. It was established by the Order of the Minister of Labour and Social Solidarity no. 2171/2022 and is made available to employees and employers by publication on the website of the Labour Inspection.

For the proper development of labour relations, the parties to the individual employment contract can also negotiate other specific clauses in compliance with the relevant legal provisions in the field.

Starting from the framework model of the individual employment contract, we will propose some elements which, in our opinion, should be included in this contract.

In this context, we consider essential the following 10 clauses that could be negotiated and included in the individual employment contract, as follows: (1) Electronic communication between the parties; (2) Terms of the trial period (if any); (3) Distribution of the work schedule; (4) Basic salary, other constituent elements of salary income, highlighted separately, periodicity of salary payment to which the employee is entitled and payment method; (5) The procedure regarding the use of the electronic signature, advanced electronic signature and qualified electronic signature; (6) The right and conditions regarding the professional training of the employee provided by the employer; (7) Conditions for the suspension of the individual employment contract; (8) Processing of personal data; (9) Organization of administrative procedures in the virtual environment; (10) Conciliation of individual labour disputes.

Keywords:

individual employment contract, communication, e-mail, virtual platforms, trial period, work schedule, salary, bonuses, allowances, increases, compensation, electronic signature, professional training, suspension, GDPR, procedures, conciliation, disputes

REZUMAT

Noile modificări și completări ale Codului muncii aduse prin adoptarea Legii nr. 283/2022 au impus adoptarea unui nou model-cadru al contractului individual de muncă. Acesta a fost stabilit prin Ordinul Ministrului Muncii și Solidarităţii Sociale nr. 2171/2022 și este pus la dispoziţia angajaţilor și a angajatorilor prin publicare pe site-ul Inspecţiei muncii.

Pentru buna desfășurare a relaţiilor de muncă părţile contractului individual de muncă pot negocia și alte clauze specifice cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.

Plecând de la modelul-cadru al contractului individual de muncă, vom propune unele elemente care, în opinia noastră, ar trebui introduse în conţinutul acestui contract.

În acest context, considerăm esenţiale următoarele 10 clauze ce ar putea fi negociate și incluse în conţinutul contractului individual de muncă, astfel: (1) Comunicarea electronică între părţi; (2) Condiţiile perioadei de probă (dacă există); (3) Repartizarea programului de muncă; (4) Salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată; (5) Procedura privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate; (6) Dreptul și condiţiile privind formarea profesională a salariatului oferită de angajator; (7) Condiţii de suspendare a contractului individual de muncă; (8) Prelucrarea datelor cu caracter personal; (9) Organizarea procedurilor
administrative în mediul virtual; (10) Concilierea conflictelor individuale de muncă.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare