Echipa editorială:

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA
Universitatea Ecologică din București, Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, avocat – Baroul București

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Anthony ARIGANELLO
Președinte și Director executiv al Chartered Professionals in Human Resources din Canada

Prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU
Academia de Studii Economice din București, Cercetător științific grad I la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Ricardo GABALDON GABALDON
Președinte al Consejo General de las Graduados Sociales din Spania

Prof. univ. dr. Dan ȚOP
Universitatea Valahia din Târgoviște, Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Președinte al Asociației pentru Studiul Relațiilor Profesionale de Muncă

Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU
Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, Universitatea Titu Maiorescu din București

Prof. univ. dr. Magda VOLONCIU
Universitatea Titu Maiorescu din București, Avocat – Baroul București

REDACTOR-ŞEF
Conf. univ. dr. Laura GEORGESCU
Universitatea Ecologică din București, Avocat – Baroul București, Expert legislația muncii

REDACTOR-ȘEF ADJUNCT
Lect. univ. dr. Corneliu BENȚE
Universitatea ARTIFEX din București, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT
Lect. univ. dr. Adelina Oana DUȚU
Universitatea Ecologică din București, Consilier juridic la Institutul de Lingvistică al Academiei Române Iorgu Iordan – Al. Rosetti

COLEGIUL DE REDACŢIE

Prof. univ. dr. Vlad BARBU
Universitatea Ovidius din Constanța

Conf. univ. dr. Ana ȘTEFĂNESCU
Prorector al Universității Dunărea de Jos din Galați, Expert legislație muncii

Conf. univ. dr. Loredana Manuela MUSCALU
Universitatea Bioterra, Facultatea de Drept
Avocat, Baroul București