Articole de la același autor Prof. univ. dr. Vlad BARBU

Vlad BARBU este profesor universitar doctor în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Este Director adjunct în cadrul Direcţiei Informare şi Relaţii Publice, Ministerul Administrației și Internelor din 2011.

De-a lungul activității sale profesionale, Dl. Barbu a cumulat următoarele titluri: Membru din anul 2008 în comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Evaluator Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior; Evaluator DOCIS şi DECIS; Profesor asociat la Colegiul Naţional de Afaceri Interne; Îndrumător de doctorat în domeniul DREPT din anul 2007; Referent ştiinţific în 34 de comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat în domeniul drept, ordine publică, ştiinţe militare, management la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ASE - Bucureşti, UNAP, Universitatea Valahia – Târgovişte, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu; Coordonator program masterat „Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică”; Titular disciplina „Dreptul muncii şi securităţii sociale” în cadrul studiilor universitare de licenţă; Membru al Senatului Academiei de Poliţie şi al Consiliului Facultăţii de Poliţie 2005-2010; Membru fondator Eurolex; Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Pro Patria Lex; Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Caiete de Drept Internaţional.

Este membru în Colegiul de redacție al Revistei Române de Dreptul Muncii.

Răspunderea juridică a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat pentru încălcarea dispozițiilor legale în procesul de elaborare a acesteia, potrivit legii învățământului superior
Numărul 6 Anul 2023
University ethics and deontology is certainly a complex and important field in academia. This refers to a set of principles and norms that regulate the behavior and actions of those involved in this process, a process in which students, teachers, researchers and administrative staff participate. In essence, by complying with these norms of university ethics and deontology, the aim is to promote integrity, honesty, responsibility, justice and r...
Citește mai mult
Considerații privind modificarea cadrului legislativ privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
Numărul 2 Anul 2021
At present, the extremely dynamic environment for the provision of services at transnational level requires an increasing number of entities to temporarily second employees to the territory of a State other than the State in which they are normally employed. In this context, the acquisition of a transnational dimension by labor relations often raises problems as to the legislation applicable to these labor relations.
Citește mai mult
Reflecţii asupra muncii suplimentare și repausului săptămânal
Numărul 1 Anul 2021
The legal regime of the work performed on the weekly rest days is regulated by norms related to two legal institutions, respectively those that regulate the additional work, on the one hand, and those that concern the weekly rest, on the other hand. Keywords: ...
Citește mai mult
Recentele modifi cări ale Codului muncii privind discriminarea în muncă
Numărul 1 Anul 2021
Convention no. 111 of the International Labor Organization prohibits discrimination in employment and occupation. Discrimination on the grounds of religious affiliation or beliefs, disability, age or sexual orientation has negative effects on a society and can also jeopardize the achievement of the objectives of the Treaty establishing the European Community, such as: a level of employment and social protection high living standards and...
Citește mai mult