Considerații privind modificarea cadrului legislativ privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

At present, the extremely dynamic environment for the provision of services at transnational level requires an increasing number of entities to temporarily second employees to the territory of a State other than the State in which they are normally employed. In this context, the acquisition of a transnational dimension by labor relations often raises problems as to the legislation applicable to these labor relations.

Keywords:

secondment, employee, services at transnational level

REZUMAT

În prezent, mediul extrem de dinamic în ceea ce privește prestările de servicii pe plan transnațional obligă un număr din ce în ce mai mare de entități să detașeze temporar salariați pe teritoriul unui stat, altul decât statul în care sunt angajați în mod obișnuit.

În acest context, dobândirea de către raporturile de muncă a unei dimensiuni transnaționale ridică, de multe ori, probleme în ceea ce privește legislația aplicabilă acestor raporturi de muncă.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 96/71/CE; Directiva nr. 2018/957/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare