Răspunderea juridică a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat pentru încălcarea dispozițiilor legale în procesul de elaborare a acesteia, potrivit legii învățământului superior

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

University ethics and deontology is certainly a complex and important field in academia. This refers to a set of principles and norms that regulate the behavior and actions of those involved in this process, a process in which students, teachers, researchers and administrative staff participate. In essence, by complying with these norms of university ethics and deontology, the aim is to promote integrity, honesty, responsibility, justice and respect in academic activities. Doctoral programs are equivalent to the third stage of university studies within the Bologna process and, at the same time, represent the debut stage in career development for young researchers. Through their content and successful completion, doctoral programs occupy a central position in the construction of a knowledge‑based society, contributing to the creation of close links between the academic environment, the field of research and cognitive and technological innovation.

Keywords:

legal liability, committee for public support of doctoral theses, higher education law, doctoral thesis

REZUMAT

Etica și deontologia universitară este cu siguranță un domeniu complex și important în mediul academic. Acesta se referă la un set de principii și norme care reglementează comportamentul și acțiunile celor implicați în acest proces, respectiv studenți, profesori, cercetători și personal administrativ. În esență, prin respectarea acestor norme de etică și deontologie universitară se dorește să se promoveze integritatea, onestitatea, responsabilitatea, dreptatea și respectul în cadrul activităților academice. Programele doctorale sunt echivalente cu etapa a treia de studii universitare în cadrul procesului Bologna și, în același timp, reprezintă etapa de debut în dezvoltarea carierei pentru tinerii cercetători. Prin conținutul lor și prin finalizarea cu succes, programele doctorale ocupă o poziție centrală în construcția unei societăți bazate pe cunoaștere, contribuind la crearea legăturilor strânse între mediul academic, domeniul cercetării și inovației cognitive și tehnologice.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare