Recentele modifi cări ale Codului muncii privind discriminarea în muncă

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

Convention no. 111 of the International Labor Organization prohibits discrimination in employment and occupation.

Discrimination on the grounds of religious affiliation or beliefs, disability, age or sexual orientation has negative effects on a society and can also jeopardize the achievement of the objectives of the Treaty establishing the European Community, such as: a level of employment and social protection high living standards and quality of life, economic and social cohesion, solidarity and free movement of persons. To that end, any direct or indirect discrimination based on religious affiliation or belief, disability, age or sexual orientation in areas covered by this Directive should be prohibited.

Keywords:

discrimination, labor, employment

REZUMAT

Convenţia nr. 111 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii interzice discriminarea în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forţei de muncă.

Discriminarea pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală are efecte negative într-o societate și poate compromite și realizarea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, cum ar fi: un nivel al ocupării forţei de muncă și de protecţie socială ridicat, creșterea nivelului de trai și a calităţii vieţii, coeziunea economică și socială, solidaritatea și libera circulaţie a persoanelor.

În acest scop, orice discriminare directă sau indirectă pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în domenii reglementate de prezenta directivă trebuie să fie interzisă.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 5, art. 59, art. 260
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare