Scurte consideraţii privind raporturile juridice de muncă ale magistraţilor

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

The performance of work is carried out within social relations which, once regulated by legal norms, become, as a rule, legal labor relations.

This category includes the employment (service) relationships of civil or military civil servants, of soldiers and volunteer ranks, of persons holding public dignity, of magistrates and assistant magistrates, of specialized auxiliary staff in courts and prosecutor’s offices on in addition to these, of the cooperating members and the legal employment relationships born based on the conclusion of the individual employment contract. Magistrates are a special category of staff who work on the basis of a sui generis employment relationship.

Keywords:

judge, prosecutor, employment relationship, public dignity

REZUMAT

Munca se realizează în cadrul unor raporturi sociale care, după ce sunt reglementate prin norme de drept, se transformă, de obicei, în raporturi juridice de muncă.

În această categorie intră raporturile de muncă sau de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut civil sau militar, ale soldaţilor și gradaţilor voluntari, ale persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, ale magistraţilor și magistraţilor asistenţi, ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor și parchetelor de pe lângă acestea, ale membrilor cooperatori, precum și raporturile juridice de muncă născute în baza încheierii contractului individual de muncă. Magistraţii reprezintă o categorie specială de personal, care își desfășoară activitatea pe baza unui raport de muncă sui generis.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 317/2004, Legea nr. 304/2004, Legea nr. 303/2004

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare