Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

By art. 31 paragraph 3 of the Labor Code introduced a simple and quick way to terminate the individual employment contract, at the initiative of either of the two contracting parties (employer or employee).

According to this text, the respective contract can be terminated exclusively, during or at the end of the trial period by a written notification, without notice at the initiative of either party. Without needing to justify it.

That being the case, in such a case, it is not a matter of dismissal (for reasons concerning the employee’s person, more precisely of a dismissal for professional misconduct), nor of a resignation (of the employee). The only condition imposed by the legislator is that the notification should be in writing, and the termination of the contract should take place during or at the end of the trial period.

Keywords:

individual employment contract, exclusive, written notification, parties, trial period, notice.

REZUMAT

Prin art. 31 alin. (3) C. muncii a fost introdusă o modalitate simplă și rapidă de încetare a contractului individual de muncă, la iniţiativa oricăreia dintre cele două părţi contractante (angajator ori salariat).

Potrivit acestui text, contractul respectiv poate înceta exclusiv, pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă printr-o notificare scrisă, fără preaviz la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Așa fiind, într-un atare caz, nu este vorba de concediere (pentru motive privind persoana salariatului, mai precis de o concediere pentru necorespundere profesională), nici de o demisie (a salariatului). Singura condiţie impusă de legiuitor constă în aceea ca notificarea să constea într-un înscris, iar încetarea astfel a contractului să intervină pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 17, art. 31
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare