Articole de la același autor Prof. univ. doctor habilitat în drept Eduard BOIŞTEANU

Eduard BOISTEANU este profesor universitar doctor habilitat în drept în cadrul Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi. Este avocat şi a urmat studii postdoctorale în cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca.

Este implicat în numeroase proiecte de dreptul muncii în Republica Moldova fiind formator naţional al Institutului Muncii în domeniul raporturilor juridice de muncă şi lector invitat la conferinţe naţionale şi internaţionale pe tema dreptului muncii.

A fost implicat în avizarea proiectelor de acte normative privind modificarea şi completarea prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.

Reflecții juridice privind măsurile de protecție a salariaților la operarea concedierii acestora prin prisma legislației Republicii Moldova
This study addresses some legal issues regarding employee protection measures – enshrined in the law of Moldova – which may take the form of permanent or temporary interdictions when dismissing employees. At the same time, we have pointed out the special rules on the dismissal of certain categories of persons and, in ...
Citește mai mult
Reflecții juridice privind modul de operare a transferului salariatului la o altă muncă prin prisma Codului muncii al Republicii Moldova
This study clarifies some legal issues related to the transfer of the employee to another job, considered by the legislature of Moldova as one of the main ways to change the workplace, either in the interest of the job or at the request of the employee. In accordance with the Labour Code of the Republic of Moldova, such a legal operation (even in the case of the temporary transfer of the employee) can be carried out only on the basis of a writt...
Citește mai mult
Problematica concedierii salariatului în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal în legislația Republicii Moldova
This study analyzes the legal procedure for dismissing the employee as a result of the reduction in the number of staff or posts of the unit in the light of the Labour Code of the Republic of Moldova. The authors have elucidated the conditions that the employer must comply with when operating such a dismissal. Moreover, it is concluded that the operation of selecting employees for dismissal in accordance with the stated legal basis falls under...
Citește mai mult
Problematica admisibilităţii clauzei penale în domeniul raporturilor de muncă
This article clarifies some legal aspects regarding the legality of incorporating the penalty clause in the individual employment contract by the employer. According to the author, the civil law regarding the penalty clause is not applicable – for the most part – to labor relations, as it contravenes the specificity of this category of relationships. However, there are also exceptional situations in which the application...
Citește mai mult
Aspecte controversate privind natura juridică a muncii zilierilor în lumina Legii Republicii Moldova nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
In order to overcome the phenomenon of “informal employment” in the field of agriculture, the Parliament of the Republic of Moldova has recently adopted the Law no. 22/2018 regarding the performance of unqualified occasional activities by the day laborers. In this article, the author analyzes the legal relationship between the day laborer and the beneficiary of work in the light of the Law no. 22/2018 of the Republic of...
Citește mai mult