Reflecții juridice privind modul de operare a transferului salariatului la o altă muncă prin prisma Codului muncii al Republicii Moldova

Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

This study clarifies some legal issues related to the transfer of the employee to another job, considered by the legislature of Moldova as one of the main ways to change the workplace, either in the interest of the job or at the request of the employee. In accordance with the Labour Code of the Republic of Moldova, such a legal operation (even in the case of the temporary transfer of the employee) can be carried out only on the basis of a written agreement of the parties to the individual employment contract. At the same time, the authors of the study highlighted and described the main types of transfer of the employee to another job.

Keywords:

individual employment contract, employee, employer, modification of the individual employment contract, transfer, additional agreement

REZUMAT

În prezentul studiu sunt elucidate unele aspecte juridice ce țin de transferul salariatului la o altă muncă, considerat de legiuitorul moldav ca una dintre principalele modalități de modificare a locului muncii, realizată fie în interesul serviciului, fie la cererea salariatului. Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova, o astfel de operațiune juridică (chiar și în cazul transferului temporar al salariatului) poate fi înfăptuită numai în temeiul unui acord scris al părților contractului individual de muncă. Totodată, autorii studiului au scos în relief și au descris principalele tipuri ale transferului salariatului la o altă muncă.

Legislaţie relevantă: Codul muncii al Republicii Moldova
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare