Problematica concedierii salariatului în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal în legislația Republicii Moldova

Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

This study analyzes the legal procedure for dismissing the employee as a result of the reduction in the number of staff or posts of the unit in the light of the Labour Code of the Republic of Moldova. The authors have elucidated the conditions that the employer must comply with when operating such a dismissal. Moreover, it is concluded that the operation of selecting employees for dismissal in accordance with the stated legal basis falls under the provisions of art. 86(2), art. 88(1), art. 183, art. 251, art. 257 of the Labour Code of the Republic of Moldova, the application of which excludes the possibility of redistribution (regrouping) of staff.

Keywords:

individual employment contract, employee, employer, dismissal, notice, redistribution of staff, severance pay

REZUMAT

Studiul de față analizează procedura legală de concediere a salariatului ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate prin prisma Codului muncii al Republicii Moldova. Autorii au elucidat condițiile pe care angajatorul urmează să le respecte la operarea unei asemenea concedieri. Mai mult, se concluzionează că operațiunea de selectare a salariaților în vederea concedierii conform temeiului legal enunțat cade sub incidența dispozițiilor art. 86 alin. (2), art. 88 alin. (1), art. 183, art. 251, art. 257 din Codul muncii al Republicii Moldova a căror aplicare exclude posibilitatea redistribuirii (regrupării) de personal.

Legislaţie relevantă: Codul muncii al Republicii Moldova
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare