Reflecții juridice privind măsurile de protecție a salariaților la operarea concedierii acestora prin prisma legislației Republicii Moldova

Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

This study addresses some legal issues regarding employee protection measures – enshrined in the law of Moldova – which may take the form of permanent or temporary interdictions when dismissing employees. At the same time, we have pointed out the special rules on the dismissal of certain categories of persons and, in addition, we have clarified the formality of requesting the consultative opinion of the trade union in case of dismissal of union members or of those who are part of the union staff. With regard to the last aspect, we have concluded that, unlike previous regulations, the current labour legislation is less protective for employees who are union members, union functionaries and union organizers, as the operation of their dismissal no longer requires the prior agreement of the trade union body.

Keywords:

individual employment contract, employee, employer, trade union organization, trade union body, dismissal, interdiction, consultative opinion.

REZUMAT

În prezentul studiu sunt abordate unele aspecte juridice ce vizează măsurile de protecție a salariaților – statuate în legislația moldovenească – care pot lua forma unor interdicții permanente sau temporare la concedierea salariaților. Totodată, au fost punctate regulile speciale privind concedierea unor anumite categorii de persoane și, în plus, a fost elucidată formalitatea solicitării opiniei consultative a organului sindical în cazul concedierii salariaților membri de sindicat sau a celor care fac parte din staff-ul sindical. Cu referire la ultimul aspect, autorul a concluzionat că, spre deosebire de reglementările anterioare, actuala legislație a muncii este mai puțin protectivă pentru salariații membri de sindicat, salariații‑funcționari sindicali și pentru organizatori sindicali, întrucât la operarea concedierii acestora nu se mai cere obținerea acordului preliminar al organului sindical.

Legislaţie relevantă: Codul muncii al Republicii Moldova  
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare