Aspecte controversate privind natura juridică a muncii zilierilor în lumina Legii Republicii Moldova nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

In order to overcome the phenomenon of “informal employment” in the field of agriculture, the Parliament of the Republic of Moldova has recently adopted the Law no. 22/2018 regarding the performance of unqualified occasional activities by the day laborers. In this article, the author analyzes the legal relationship between the day laborer and the beneficiary of work in the light of the Law no. 22/2018 of the Republic of Moldova.

Based on the research conducted, the author concluded that the legal relation between the day laborer and the beneficiary is an employment relationship, which source is the individual employment contract of imperfect (atypical) type, which is concluded in verbal form, by way of derogation from the general rule, enshrined in art. 56 para. (3) of the Labor Code of the Republic of Moldova.

Keywords:

unqualified casual activity, day laborer, work beneficiary, individual employment contract, working time, occupational safety and health requirements at work

REZUMAT

În vederea stăvilirii fenomenului “muncii la negru” în domeniul agriculturii, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat recent Legea nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În acest articol, autorul elucidează natura juridică a raportului dintre zilier şi beneficiarul de lucrări în lumina Legii Republicii Moldova nr. 22/2018.

În urma cercetărilor efectuate, autorul a ajuns la concluzia că raportul juridic dintre zilier şi beneficiar este un raport de muncă al cărui izvor îl formează contractul individual de muncă de tip imperfect (atipic), care se încheie în formă verbală, prin derogare de la regula generală, consfinţită în art. 56 alin. (3) C. muncii al Republicii Moldova.

Legislaţie relevantă: Legea Republicii Moldova nr. 22/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare