Problematica admisibilităţii clauzei penale în domeniul raporturilor de muncă

Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

This article clarifies some legal aspects regarding the legality of incorporating the penalty clause in the individual employment contract by the employer. According to the author, the civil law regarding the penalty clause is not applicable – for the most part – to labor relations, as it contravenes the specificity of this category of relationships. However, there are also exceptional situations in which the application of the penalty clause in the field of employment relationships has a justified character. Thus, the employer has the right to incorporate a penalty clause in the field of vocational training of employees, when the employer, by virtue of it, obtains the possibility of requesting from the employee the reimbursement of expenses incurred during the apprenticeship or continuous professional training if the employee resigns or is dismissed for disciplinary reasons before the expiry of the term stipulated in the contract. Another situation, except, where the legislation in force admits the application of the penalty clause, concerns the obligation of the young specialists to reimburse the expenses for their training, incurred from the state budget, in case of not fulfilling the obligation to work for 3 years after graduation according to the state distribution.

Keywords:

penalty clause, employer, employee, individual employment contract, material liability, damage

REZUMAT

În prezentul studiu sunt elucidate unele aspecte juridice ce vizează legalitatea inserării de către angajator a clauzei penale în cuprinsul contractului individual de muncă. În opinia autorului, legislaţia civilă cu privire la clauza penală nu este aplicabilă – în cea mai mare parte – raporturilor de muncă, întrucât contravine specificului acestei categorii de raporturi. Cu toate acestea, există situaţii, de excepţie, în care aplicarea clauzei penale în sfera raporturilor de muncă poartă un caracter justificat. Astfel, angajatorul dispune de dreptul de a include o clauză penală în partea ce ţine de formarea profesională a salariaţilor, când angajatorul, în virtutea acesteia, obţine posibilitatea de a cere de la salariat restituirea cheltuielilor suportate pe durata uceniciei sau formării profesionale continue dacă acesta demisionează sau este concediat pentru motive disciplinare înainte de expirarea termenului prevăzut de contract. O altă situaţie, de excepţie, în care legislaţia în vigoare admite aplicarea clauzei penale, ţine de obligaţia tinerilor specialişti de a restitui cheltuielile pentru instruirea lor, suportate din bugetul de stat, în cazul neonorării obligaţiei de a lucra timp de 3 ani după absolvire conform repartizării de stat.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare