Timpul de muncă şi timpul de odihnă potrivit dreptului Uniunii Europene

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

The article analyzes, starting from the European legislation, the notions of working time and rest time as well as the less common situations that require a classification in one of these two notions. Moreover, the analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union includes the discussion of concrete situations which have raised real problems of interpretation of the law inu this field, demonstrating that these two notions require special attention depending on the specifics of the activity performed by the employee.

Keywords:

working time, rest time, on-call time, case law of the CJEU, European legislation.

REZUMAT

Articolul analizează, pornind de la legislaţia europeană, noţiunile de timp de muncă şi timp de odihnă precum şi situaţiile mai puţin întâlnite care necesită o încadrare în una dintre aceste două noţiuni. Mai mult, prin analiza jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, sunt decelate situaţii concrete care au pus probleme reale de interpretare a legii în această materie, demonstrând că aceste două noţiuni necesită o atenţie specială în funcţie de specificul activităţii realizate de angajat.

Legislaţie relevantă:

Directiva nr. 2003/88/CE, Directiva nr. 2002/15/CE, Directiva nr. 2014/112/UE, Directiva nr. 2019/1158, Codul muncii, art. 111

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare