Repausul zilnic și repausul săptămânal – forme ale timpului de odihnă

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

Daily rest and weekly rest are forms of rest time, each with its own physiognomy and purpose. At the same time, they constitute employee/worker rights that must be strictly respected by the employer.

The rule is that the daily rest precedes the weekly; the first does not intersect with the second, but they are cumulative as ruled by the Court of Justice of the European Union by the Decision of March 2, 2023.

Keywords:

employee, employer, weekly rest, daily rest, working time, rest time

REZUMAT

Repausul zilnic și repausul săptămânal sunt forme ale timpului de odihnă, fiecare având o fizionomie și o finalitate proprie. Ele constituie, în același timp, drepturi ale angajaţilor/lucrătorilor care trebuie să fie respectate întocmai de către angajator.

Regula este că repausul zilnic îl precede pe cel săptămânal; primul nu se intersectează cu cel de al doilea, ci ele se cumulează așa cum a statuat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin Hotărârea din 2 martie 2023.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 135, art. 137
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare