Pandemia de COVID-19 și dreptul muncii

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which led to the establishment of a state of emergency and alert on the territory of our country, also had a significant impact on labour law.
The impact has determined the issuance of legal rules derogating from the legislation in force, with temporary applicability, corresponding to the duration of the health crisis. The aim of the legislature was to support employers as well as employees so that they could continue their work, maintain jobs and earnings.
The study aims to present and explain the derogations from the legislation in force adopted during the pandemic, their comparison with the regulations in force, the role of the employer in ordering unilateral measures, by defeating the will of the employees. Such a position is justified by the fact that the Covid-19 pandemic has the characteristics of a case of force majeure, thus meeting the conditions laid down by art. 1351(2) of the Civil Code since the virus, harmful to human health, has an external origin, is unpredictable, invincible and inevitable for the parties to the employment relationship (employers and employees).
The theoretical and practical implications of the study lie in comparing and explaining the relevant legal rules in this matter, as well as in the way of applying them in practice in the activity of the employers.
 

Keywords:

conditions, employment contracts, collective employment disputes, delegation, resignation, work at home, Covid-19 pandemic, notice, individualized work schedules, working time, isolation, emergency situation, alert situation, force majeure, telework, days off.

REZUMAT

Pandemia de Covid-19, care a determinat instituirea stării de urgență și a celei de alertă pe teritoriul țării noastre, a avut un impact semnificativ și asupra dreptului muncii.

Impactul a condus la emiterea unor norme juridice derogatorii de la legislația în vigoare, cu aplicabilitate temporară, corespunzătoare duratei crizei sanitare. Scopul urmărit de legiuitor a fost acela de sprijinire a angajatorilor, precum și a angajaților, astfel încât aceștia să-și continue activitatea, să fie menținute locurile de muncă și veniturile salariale.

Studiul urmărește să prezinte și să explice derogările de la legislația în vigoare adoptate pe perioada pandemiei, comparația acestora cu reglementările în vigoare, rolul angajatorului în dispunerea unor măsuri cu caracter unilateral, prin înfrângerea voinței angajaților. O asemenea poziție a lui este justificată prin aceea că pandemia de Covid-19 prezintă caracterele unui caz de forță majoră, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 1351 alin. (2) C. civ. de vreme ce virusul, dăunător pentru sănătatea oamenilor, are o origine externă, este imprevizibil, invincibil și inevitabil pentru părțile raporturilor de muncă (angajatori și angajați).

Implicațiile teoretice și practice ale studiului rezidă în compararea și explicarea normelor juridice în materie, precum și modalitatea de aplicare în practică a lor în activitatea angajatorilor.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare