Interpretarea normei juridice: studiu de caz – refuzul instanţelor de a prelungi detașarea specialiștilor antifraudă în cadrul unităţilor de parchet

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

The interpretation of legal norms represents the process by which their meaning is determined in order to apply them in practice. This process is essential in any legal system, including Romanian law, because it allows the settlement of legal issues and ensures consistency in the application of legal norms. In Romanian law, the interpretation of legal norms is carried out by the authorities and the courts, in the proceedings. In this regard, the interpretation of legal norms can be performed both in the first instance and in incident procedures or in appeals. There are several techniques for interpreting legal norms: grammatical, systematic, historical and
teleological interpretation. In case there are several possible interpretations of a legal rule, the authorities and the courts must choose the interpretation that ensures a fair and effective application of the rule.

Keywords:

legal norm, grammatical interpretation, systematic interpretation, historical interpretation, teleological interpretation, real will of the legislature, case study, anti-fraud inspector, posting

REZUMAT

Interpretarea normelor juridice reprezintă procesul prin care se determină sensul și înţelesul acestora în vederea aplicării în practică. Acest proces este esenţial în orice sistem juridic, inclusiv în dreptul românesc, deoarece permite soluţionarea unor probleme juridice și asigură uniformitatea aplicării normelor juridice. În dreptul românesc, interpretarea normelor juridice este efectuată de către autorităţile și instanţele judecătorești, în cadrul proceselor. În acest sens, interpretarea normelor juridice poate fi efectuată atât în procesul de fond, cât și în procedurile incidente sau în procesele de apel. Există mai multe tehnici de interpretare a normelor juridice: interpretarea gramaticală, sistematică, istorică și teleologică. În cazul în care există mai multe interpretări posibile ale unei norme juridice, autorităţile și instanţele trebuie să aleagă interpretarea care asigură o aplicare echitabilă și eficientă a normei.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 304/2004, art. 116, art. 1201, O.U.G. nr. 74/2013
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare