Detașarea polițiștilor în cadrul unităților de parchet

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The socio-economic or professional realities encountered on the labour market have shown that the institution of posting is not theoretical and virtual, but useful, real and very common on this market. Quite often, employers ask each other for help in lending, for a certain period of time, qualified labour in order to achieve the proposed economic goal or to provide services to the population, if their own staff is insufficient or, for certain activities, they do not have their own staff. The police officer is in the same situation, due to the specifics of criminal investigation activities, therefore he can be posted to some prosecutor’s offices. Although there are, due to special regulations, some differences in treatment compared to an ordinary employee, we may note that the provisions of the Labour Code are largely applicable and there are several similarities.

Keywords:

posting, police, National Anticorruption Directorate

REZUMAT

Realitățile socio-economice sau profesionale întâlnite pe piața forței de muncă au demonstrat că instituția detașării nu este una teoretică și virtuală, ci una utilă, reală și foarte des întâlnită pe această piață. Nu de puține ori angajatorii își solicită unul altuia ajutor în ceea ce înseamnă împrumutarea, pentru o perioadă determinată, a forței de muncă calificată pentru atingerea dezideratului economic propus sau a prestării de servicii către populație, în situația în care personalul propriu nu este suficient sau pentru anumite activități chiar nu deține personal propriu. În această situație se regăsește și polițistul, care, datorită specificului activităților de urmărire penală, poate fi detașat în cadrul unor unități de parchet. Cu toate că există, datorită reglementărilor speciale, unele diferențe de tratament față de un salariat obișnuit, observăm că dispozițiile Codului muncii sunt aplicabile în mare parte, existând mai multe asemănări.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 360/2002, art. 271, O.U.G. nr. 43/2002, art. 6, O.U.G. nr. 43/2002, art. 10
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare