Curtea Europeană a Drepturilor Omuluiși soluţii ale acesteia

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

The European Court of Human Rights is a higher court than the national ones, to which the litigants from the member countries of the Council of Europe, dissatisfied with the fi nal solutions handed down by the national courts, can appeal.

The referral to the Court takes place with strict compliance with the elements provided in art. 47 of the Regulation. The lack of such an element, even the last signature, makes the request inadmissible.

We warn Romanian litigants that only 3% of the requests addressed to the Court are declared admissible. As a result, hopes in the ECHR must be limited… among the admissible requests and judged by the Court are those reproduced, in summary, at the end of this article.

Keywords:

application, convention, European Court, sexual harassment, admissibility, national courts, judges, procedure, solutions, reporting period, private life

REZUMAT

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instanţă superioară celor naţionale, la care pot apela justiţiabilii din ţările membre ale Consiliului Europei, nemulţumiţi de soluţiile defi nitive pronunţate de instanţele naţionale.

Sesizarea Curţii are loc cu respectarea riguroasă a elementelor prevăzute în art. 47 din Regulament. Lipsa unui atare element, chiar și a ultimei semnături, atrage inadmisibilitatea cererii.

Avertizăm justiţiabilii români că doar 3% din cererile adresate Curţii sunt declarate admisibile. Ca urmare, speranţele în CEDO trebuie să fi e limitate. În rândul cererilor admisibile și judecate de Curte se află și cele reproduse, în sinteză, la finalul articolului de faţă.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 30/1994 (Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăţilor fundamentale)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare