Consideraţii privind standardele ce ar trebui stabilite de universităţi pentru ocuparea posturilor didactice

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

We want to draw attention in this material to the issue of the minimal standards – at national and university level – necessary for the occupation of all teaching positions in higher education – both from internal and external source.

They must be analyzed in the system, since the standards set by the university must meet two conditions cumulatively: on the one hand, “they can not derogate from national minimum standards” and on the other hand, “they are superior to or equal to national minimum standards.” Also, national minimum standards can not be equated by the university with its own methodology or other documents with different standards, criteria or indicators. This is the legal approach.

In practice, there are some issues in particular regarding the establishment by universities of their own standards, which we address, inclusively with solutions and examples, we believe, conclusive, in such a way as to prevent disputes and disciplinary liability of those involved, including individual work conflicts.

Keywords:

higher education, occupation of teaching positions, promotion, minimum national standards, minimal standards of universities, problems, solutions, gap, analogy, academic hierarchy, examples, discrimination, contestations, disciplinary liability, individual labor conflicts

REZUMAT

Dorim să supunem atenţiei în acest material problematica standardelor minimale – naţionale şi a celor de la nivelul fiecărei universităţi – necesare pentru ocuparea tuturor posturilor didactice din învăţământul superior – atât din sursă internă, cât şi din sursă externă.

Acestea trebuie analizate în sistem, întrucât standardele stabilite de universitate trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii: pe de o parte, “nu pot deroga de la standardele minimale naţionale” iar pe de altă parte, “sunt superioare sau egale standardelor minimale naţionale”. De asemenea, standardele minimale naţionale nu pot fi echivalate de universitate prin metodologia proprie sau prin alte documente, cu standarde, criterii sau indicatori diferiţi. Aceasta este abordarea legală.

În practică, există unele probleme mai ales în ceea ce priveşte stabilirea standardelor proprii de către universităţi, aspect pe care îl abordăm inclusiv cu soluţii şi exemple, credem, concludente, în aşa fel încât să prevenim contestaţiile şi răspunderea disciplinară a celor implicaţi, inclusiv conflictele individuale de muncă.

Legislaţie relevantă:

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016, H.G. nr. 457/2011

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare