Consideraţii privind interdicţia expresă a clauzei de confidenţialitate în contractul individual de muncă al personalului contractual din administraţia publică

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The express prohibition of the confidentiality clause in the individual employment agreement for the contractual personnel from the public administration results from the provisions of the Administrative Code. On the other hand, the obligation to respect the confidentiality of information exempted from free access to information of public interest is maintained.

In other words, the provisions on confidentiality in the Labour Code are incompatible with those in the Administrative Code, given the differences in the legal regime of the two categories of employees.

It is the typical situation in this matter of rule (the provisions of the Labour Code) and exception (the provisions of the Administrative Code).

As is well known, the exception that proves the rule; this is important for a better understanding of the provisions of the Labour Code, even if they seem to have been clarified for so long.

In this material we aim to highlight the issues related to the rule and exception in terms of confidentiality, respectively the confidentiality clause and confidentiality commitment (with and without financial benefits).

Keywords:

confidentiality clause, confidentiality commitment, Labour code, Administrative code, employees, public administration contract staff, financial correlation issue

REZUMAT

Interdicţia expresă a clauzei de confidenţialitate în contractul individual de muncă al personalului contractual din administraţia publică rezultă din prevederile Codului administrativ. Pe de altă parte, subzistă obligaţia privind respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor exceptate de la liberul acces la informaţiile de interes public.

Cu alte cuvinte, prevederile în materie de confidenţialitate din Codul muncii sunt incompatibile cu cele din Codul administrativ, dat fiind diferenţele de regim juridic ale celor două categorii de angajaţi.

Este situaţia tipică, în această materie, de regulă (prevederile din Codul muncii) şi excepţie (prevederile din Codul administrativ).

După cum se ştie, excepţia întăreşte regula; aspectul este important pentru o mai bună înţelegere a prevederilor din Codul muncii, chiar dacă par lămurite de ceva timp.

În acest material ne propunem tocmai reliefarea aspectelor care ţin de regulă şi excepţie în materie de confidenţialitate, respectiv de clauză de confidenţialitate şi angajament de confidenţialitate (cu şi fără beneficii financiare).

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare