Consideraţii generale privind concediul pentru îngrijitor

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

In recent years, there has been a need to balance family and work life to make modern workplaces more responsive to increasingly diverse family needs. We see this type of leave as an important step towards that balance. Family care leave is a leave that protects the worker and helps them keep their job. It can be granted by the sick person’s oncologist to the worker’s relative to provide care or support.

Keywords:

family care leave, balance family and work life, family needs

REZUMAT

În ultimii ani, s-a observat necesitatea echilibrării vieţii de familie cu cea de la locul de muncă, pentru a face ca locurile de muncă moderne să răspundă mai mult nevoilor din ce în ce mai diverse ale familiei. Acest tip de concediu considerăm că este un pas important către acest echilibru. Concediul pentru îngrijirea familiei este un concediu care protejează lucrătorul şi îl ajută să îşi păstreze de locul de muncă. Acesta poate fi acordat de medicul oncolog al persoanei care este bolnavă, lucrătorului rudă cu acesta, pentru a-i oferi îngrijire sau sprijin.

Legislaţie relevantă: Directiva (UE) 2019/1158, Legea nr. 24/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare