Consecințele schimbărilor climatice asupra forței de muncă

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The present work aims to carry out an analysis of the effects that climate change can have on the workforce, capturing the new dynamics in the field of labor relations, in the current context. It is evident that the global phenomenon of climate change brings with it numerous negative aspects that can be found in all fields and in all aspects of human life. At the center of these changes is man, in his complexity, who is both a victim of climate change, but also the only one capable of finding the best solutions to reduce and stop the phenomenon. How does humanity adapt to global warming, to the extreme phenomena arising as a result of climate change, which are the main threats to the active (working) population, but also to other social categories (pensioners, people who cannot work for various legal reasons), are the aspects that we will capture in this article.

Keywords:

environmental law, labor law, climate change, labor relations

REZUMAT

Lucrarea de față realizează o analiză a efectelor pe care le pot avea schimbările climatice asupra forței de muncă surprinzând dinamica relațiilor de muncă, în contextual actual. Este de domeniul evidenței faptul că fenomenul global al schimbărilor climatice aduce cu sine numeroase aspecte negative care se resimt în toate domeniile și în toate aspectele vieții umane. În centrul acestor schimbări se află omul, în complexitatea sa, care este atât victimă a schimbărilor climatice, dar și singurul capabil să găsească cele mai bune soluții pentru reducerea și stoparea fenomenului. Cum se adaptează omenirea la încălzirea globală, la fenomenele extreme apărute ca efect al schimbărilor climatice, care sunt principalele amenințări asupra populației active (care lucrează), dar și a altor categorii sociale (pensionari, persoane care nu pot lucra din diferite motive legale), sunt aspecte pe care le vom surprinde în acest articol.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii, art. 108, art. 118^1

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare