Câteva consideraţii critice cu privire la noua Lege a dialogului social

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

On 25 December 2022, a new Law on social dialogue entered into force; it was Law no. 367/2022 on social dialogue, published in the Official Gazette, Part I no. 1238 of 22 December 2022, which repealed, at the time of its entry into force, the Law on social dialogue no. 62/2011, published in the Official Gazette, Part I no. 322 of 10 May 2011 and republished in the Official Gazette, Part I no. 625 of 31 August 2012.

Although the adoption of the new law governing social dialogue in Romania remedied some shortcomings of the regulations existing during the application period of Law no. 62//2011, a period between 13 May 2011 and 24 December 2022, certain aspects that require the additional attention of the legislature continue to exist.

In this article we will discuss some important aspects related to some regulatory differences between the former law and the current law on social dialogue, some considerations on the contradiction arising between the current law on social dialogue and the Administrative Code regarding the content of the collective agreement, continuing with the analysis of some provisions whose interpretation contradicts the provisions of the European Convention on Human Rights – here referring to the case law of this Court – and with criticisms related to maintaining the same uncertain situation in the matter of suspending the collective agreement.

Keywords:

social dialogue, employees’ representatives, collective agreement, new law on social dialogue

REZUMAT

Începând cu data de 25 decembrie 2022, o nouă lege a dialogului social a intrat în vigoare; este vorba de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1238 din 22 decembrie 2022, care abrogă la data intrării sale în vigoare Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10 mai 2011 și republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 31 august 2012.

Deși odată cu adoptarea noului act normativ ce reglementează dialogul social în România au fost îndreptate unele imperfecţiuni ale reglementărilor existente în perioada de aplicare a Legii nr. 62//2011, perioadă ce s-a scurs între data de 13 mai 2011 și data de 24 decembrie 2022, anumite aspecte ce necesită atenţia suplimentară a legiuitorului, continuă să existe.

Prin acest material vom aduce în discuţie câteva aspecte principale legate de unele deosebiri de reglementare între fosta lege și actuala lege a dialogului social, câteva consideraţii legate de contradictorialitatea ce se naște între actuala lege a dialogului social și Codul Administrativ în privinţa conţinutului acordului colectiv, continuând cu analiza unor prevederi a căror interpretare vine în contradicţie cu dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – aici referindu-ne la jurisprudenţa acestei Curţi – și cu critici legate de menţinerea aceleiași situaţii incerte în materia suspendării contractului colectiv de muncă.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 367/2022, O.U.G. nr. 57/2019

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare