Câteva aspecte legate de convocarea salariatului la cercetarea disciplinară prealabilă. Cazul special al telesalariaților

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

Given the complexity of the disciplinary field, both from a normative and jurisprudential point of view, this article discusses the problematic aspects in relation to the method of summoning the employee to the disciplinary investigation – as a first stage of the disciplinary procedure – with an emphasis on the legal regime of teleworkers, in which case the prior disciplinary investigation procedure involves certain particularities. The proposed objective is an important one, in the context in which, on the one hand, the general rules established in disciplinary matters apply to all employees, therefore implicitly teleworkers (which the legislator assimilates to employees without any distinction) and on the other hand, the provisions of Special Law no. 81/2018 on the regulation of telework activity do not make any reference to the specifics of teleworkers’ activity in this regard.

Keywords:

disciplinary sanctions, disciplinary investigation, teleworker, sanction decision

REZUMAT

Dată fiind complexitatea domeniului disciplinar, atât sub aspect normativ, cât și jurisprudențial, prezentul articol aduce în atenție o serie de aspecte relative la modalitatea de convocare a salariatului la cercetarea disciplinară – ca o primă etapă a procedurii disciplinare – cu accent pe regimul juridic al telesalariaților, în cazul cărora derularea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă comportă anumite particularități datorită modului de organizare a muncii la distanță. Obiectivul propus este unul important, în contextul în care regulile generale consacrate în materie disciplinară se aplică tuturor salariaților, deci implicit telesalariaților (pe care legiuitorul îi asimilează salariaților fără nici o deosebire), iar pe de altă parte, dispozițiile Legii speciale nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă nu fac nici o referire la specificul activității telesalariaților în această privință.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 251, O.U.G. nr. 36/202, Legea nr. 81/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare