Calitatea procesuală activă a federaţiei sindicale și competenţa de soluţionarea cauzei în situaţia în care acţiunea este promovată de federaţie în numele și pentru membrii de sindicat

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The article aims to analyze the active procedural capacity of the trade union federation and the establishment of the jurisdiction of the court in the case of a claim filed by the federation on behalf of and for the trade union members of one of the trade unions affiliated to it.

Keywords:

federation, trade union, quality, jurisdiction, representation

REZUMAT

Articolul își propune să analizeze calitatea procesuală activă a federaţiei sindicale și stabilirea competenţei instanţei de judecată în cazul introducerii unei cererii de chemare în judecată de către federaţie în numele și pentru membrii de sindicat ai uneia dintre organizaţiile sindicale afi liate la aceasta.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 362/2022, Codul muncii
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare