Aspecte controversate cu privire la noua reglementare a telemuncii

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

Telecommuting is a way of doing a work on the basis of a special type of labour contract. Both the telecommuting and the teleworker have to fulfill a number of conditions governed by the law. In addition, there are a number of special obligations under this type of labour contract, both for the employer and for the employee.

Telecommuting is a way of making the employment relationship more flexible, bringing a number of benefits to both the employer and the employee.

In addition, it allows for the development of the classical employment relationship – at the employer’s headquarters and at the same time a work relationship that involves working in a job other than the one organized on the basis of the same individual employment contract.

Keywords:

telecommuting, special labour contract, legal bindings, approval

REZUMAT

Telemunca reprezintă o nouă modalitate de a presta o muncă în baza unui contract individual de muncă de tip special. Atât telemunca cât şi telelucrătorul trebuie să îndeplinească o serie de condiţii expres reglementate de lege. În plus, în cadrul acestui tip de muncă există o serie de obligaţii speciale atât în sarcina angajatorului cât şi în sarcina telesalariatului.

Telemunca reprezintă o modalitate de flexibilizare a raportului de muncă aducând o serie de avantaje atât pentru angajator cât şi pentru salariat. În plus, permite desfăşurarea raportului de muncă clasic – la sediul angajatorului şi în acelaşi timp, a unui raport de muncă care presupune desfăşurarea activităţii într-un alt loc de muncă decât cel organizat, în baza aceluiaşi contract individual de muncă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 81/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare