Unde este munca?

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

In the context of the publication of the Government Decision no. 23/2022 on the organization and functioning of the Ministry of Labour and Social Solidarity, but especially of the real economic and social situation that Romania is currently facing, the article analyzes the contribution of the Ministry of Labour to the identification of solutions in order to solve the major problems that the labour market is facing. Although the ministry’s responsibilities are clearly regulated, the author notes that no major issues in the field of labour and social security have been addressed, such as: accelerated deprofessionalization of the labour force, migration of the labour force abroad as a result of the disappearance of entire sectors of industrial and economic activity, continuous growth of the public sector to the detriment of the private one.

Keywords:

Ministry of Labour and Social Solidarity, responsibilities, labour market, economic and social crisis.

REZUMAT

În contextul publicării Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, dar mai ales a situației reale economice și sociale cu care se confruntă România în prezent, articolul analizează contribuția Ministerul Muncii la identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă piața muncii. Deși atribuțiile ministerului sunt clar reglementate, autorul constată că nu au fost adresate probleme importante din domeniul muncii și securității sociale, precum: deprofesionalizarea accelerată a forței de muncă, migrarea forței de muncă în străinătate ca urmare a dispariției unor sectoare întregi de activitate industrială și economică, creșterea continuă a sectorului public, în detrimentul celui privat.

Legislaţie relevantă:

H.G. nr. 23/2022, Codul muncii

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare