Theoretical and practical analysis on the quality of active subject of the corruption offenses of the bank clerk in the sense of his assimilation to the civil servant

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The quality of the active subject of the bribery offense that can be retained to the bank clerk is based on the logical-legal argument that the duties he performs are subject to the control of a public authority, which recognizes that at least in terms of the importance of this activity type of official we place ourselves in an area of authority and public interest. If at the beginning the legislator placed the bank clerk among the private persons who in terms of activities were likely to acquire the status of active subject of the crime of bribery, then he returned and placed him among the category of employees assimilated to civil servants.

This much stronger link between the activity of this official, the purpose of his duties and the subordination of his own activity to a public authority, was the new argument underlying the current criminal regulations, which recognizes the quality of active subject of the offense of bribing the bank clerk.

Keywords:

bribery offense, bank clerk, civil servants

REZUMAT

Calitatea de subiect activ al infracțiunii de luare de mită ce poate fi reținută funcționarului bancar are la bază argumentul logico-juridic prin care atribuțiile pe care acesta le desfăşoară sunt supuse controlului unei autorități publice, ceea ce recunoaște faptul că cel puțin sub aspectul importanței activității acestui tip de funcționar ne plasăm într-o zonă de autoritate și interes public. Dacă la început legiuitorul a plasat funcționarul bancar în rândul persoanelor private care prin prisma activităților erau susceptibile a dobândi calitatea de subiect activ al infracțiunii de luare de mită, ulterior, a revenit și l-a încadrat în rândul categoriei de persoane angajate asimilate funcționalului public.

Această legătură, mult mai puternică dintre activitatea acestui funcționar, scopul realizării atribuțiilor acestuia și subordonarea sub aspectul controlului activității proprii față de o autoritate publică, a reprezentat noul argument care a stat la baza reglementărilor penale actuale, prin care se recunoaște calitatea de subiect activ al infracțiunii de luare de mită funcționarului bancar.

Legislaţie relevantă: Criminal code, article 175 alin. (2), Law no. 58/1998
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare