Revizuirea – cale extraordinară de atac în soluţionarea conflictelor de muncă

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The revision is an extraordinary appeal of withdrawal and unsustainable of execution, which is exercised against the decisions pronounced on the merits or which evokes the merits and the reasons for revision are expressly and limitingly provided by art. 509 para. 1 pt. 1-11 C. pr. civ.

Keywords:

revision, appeal, labor disputes

REZUMAT

Revizuirea este o cale de atac extraordinară de retractare şi nesuspensibilă de executare, care se exercită împotriva hotărârilor pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul iar motivele de revizuire sunt expres şi limitativ prevăzute de art. 509 alin. (1) pct. 1-11 C. pr. civ.

Legislaţie relevantă:

C. pr. civ., art. 509 alin. (1) pct. 1-11

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare