Reprezentarea colectivă sindicală în Spania

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

In this article, the focus is on collective trade union representation in Spain through trade unions, which is exercised through the trade union section and trade union delegations.

The trade union section is nothing but the trade union that acts within the enterprise and exercises the faculties that legally correspond to it by the legal imperative. Thus, the creation of a trade union section by union-affiliated workers is not limited to recognition by the employer; it is a power that is exercised without being subject to any formality. The law does not establish ar minimum number of workers for the establishment of the trade union section, it does not require either the authorization or the consent of the employer.

Trade union delegates are those persons tasked with representing the trade union in the enterprise.

Keywords:

collective trade union representation, trade union section, union delegates

REZUMAT

În articolul de față accentul este pus pe reprezentarea colectivă sindicală în Spania prin intermediul sindicatelor, care se exercită prin secțiunea sindicală și delegații sindicali.

Secțiunea sindicală nu este altceva decât sindicatul care acționează în cadrul întreprinderii și exercită facultățile care îi corespund în mod legal prin imperativul juridic. Astfel, crearea unei secții sindicale de către lucrătorii afiliați la sindicat nu este limitată la recunoașterea de către angajator; este o putere care se exercită fără a fi supusă nici unei formalități. Legea nu stabilește un număr minim de lucrători pentru constituirea secțiunii sindicale, nu necesită nici autorizarea, și nici consimțământul angajatorului.

Delegații sindicali sunt acele persoane însărcinate să reprezinte sindicatul din întreprindere.

Legislaţie relevantă: Codul muncii spaniol
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare