Reglementări europene privind condiţiile de intrare și de ședere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

Dans le contexte de l’internationalisation de l’enseignement supérieur européen, la proximité des législations nationales des États membres est une nécessité qui est parfaitement compatible avec les objectifs du projet visant à moderniser l’enseignement supérieur Européen. L extention et l’approfondissement du processus de Bologne, la mise en place de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ont conduit le développement d’une des étude d’enseignement supérieur européens compétitifs en Europe de plus en plus attrayant pour les ressortissants de pays tiers.

Keywords:

admission, l’immigration, ressortissant d’un pays tiers, étudiant, entité hôte, HEI, permis de séjour, visa de long séjour, premier État membre, deuxième l’État membre

REZUMAT

În contextul internaţionalizării învăţământului superior european, apropierea legislaţiilor naţionale ale statelor membre este o necesitate care este perfect compatibilă cu obiectivele proiectului de modernizare a învăţământului superior european. Extinderea și aprofundarea Procesului Bologna, crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior au condus la dezvoltarea unor sisteme de învăţământ superior european competitive în Europa și din ce în ce mai atractive pentru resortisanţii statelor terţe.

Legislaţie relevantă:

Directiva UE nr. 801/2016

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare