Răspunderea juridică a studentului‑doctorand pentru încălcarea dispozițiilor legale în procesul de elaborare a tezei de doctorat potrivit noii legi a învățământului superior

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

Freedom of research enables the expansion of the boundaries of knowledge, recognizing researchers right to freedom of thought, expression and the possibility of choosing methods to approach problems, respecting recognized ethical principles and practices. The global academic community strongly opposes and uses all legal means to combat harmful behavior that undermines genuine scientific research conducted honestly and for the benefit of humanity. Any action in scientific research, regardless of the field, that has the intention (whether direct or indirect) to cause moral or material damage to other people, the academic community or to affect the environment, is considered inadmissible and will be sanctioned according to the legislation of each state.

Keywords:

legal liability, doctoral student, higher education law, doctoral thesis

REZUMAT

Libertatea de cercetare permite extinderea limitelor cunoașterii, recunoscând celor interesați atât dreptul la libertatea de gândire și exprimare dar și posibilitatea de a alege metodele pentru a rezolva probleme. Desigur, toate aceste chestiuni impun respectarea principiilor eticii și deontologiei profesionale. Este o realitate că la nivel global, comunitatea academică se opune ferm și folosește toate mijloacele legale pentru a combate comportamentele dăunătoare care subminează cercetarea științifică autentică, cercetare care trebuie să se desfășoare în mod onest și în beneficiul umanității. Orice acțiune în cadrul cercetării științifice, indiferent de domeniu, făcută cu intenția (fie directă, fie indirectă) de a cauza prejudicii morale sau materiale altor persoane, comunității academice sau de a afecta mediul înconjurător, este considerată inadmisibilă și trebuie să fie sancționată conform legislațiilor din fiecare stat.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare