Răspunderea disciplinară a militarilor

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

In this article, the author analyzes the disciplinary liability of the military. The disciplinary offenses and sanctions of this category of personnel, the disciplinary sanctioning procedure, the means of appeal and the cancellation of the disciplinary sanctions applied to the military are taken into account.

Keywords:

military discipline, disciplinary violations, disciplinary sanctions, Regulation of military discipline

REZUMAT

În articolul de faţă autorul analizează răspunderea disciplinară a militarilor. Se au în vedere abaterile și sancţiunile disciplinare ale acestei categorii de personal, procedura sancţionării disciplinare, căile de atac și radierea sancţiunilor disciplinare aplicate militarilor.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare