Perioada în care salariatul se află la dispoziţia angajatorului. Aspecte controversate

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The herein study presents the meaning of the term “working time”. The interpretation of the concept of “working time” was given by the CJEU, which has constantly settled that the notions of working time and rest period belong to the European Union’s law and are subject to interpretation. Given the fact that in certain situations the border between working time and rest time is difficult to set, the CJEU has settled also on the situation of the worker who remains at the emplyer’s disposal, at his place of residence or at a fixed place organised by the employer.

In the light of the compulsory character of the CJEU’s interpretations given in the preliminary decisions, the solutions passed must be taken into consideration for the proper interpretation and enforcement of the national norms.

Keywords:

working time, rest period, employer`s disposal, benefit

REZUMAT

Prezentul studiu pune în discuţie înţelesul noţiunii de “timp de muncă”. Interpretarea conceptului de “timp de muncă” s-a făcut de CJUE, care a reţinut în mod constant că noţiunile de timp de muncă şi de perioadă de repaus sunt noţiuni ale dreptului Uniunii Europene care sunt supuse interpretării. Având în vedere faptul că în anumite situaţii graniţa dintre timp de muncă şi timp de odihnă este dificil de stabilit, CJUE s-a pronunţat şi cu privire la situaţia lucrătorului care se află la dispoziţia angajatorului, la domiciliul său sau într-un loc determinat organizat de angajator. Prin prisma caracterului obligatoriu al interpretărilor date de CJUE în deciziile preliminare, soluţiile pronunţate trebuie avute în vedere pentru interpretarea şi aplicarea corespunzătoare a normelor interne.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 111, art. 120, art. 123, art. 125, art. 126, art. 137 alin. (3), art. 142 alin. (2)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare