O nouă modalitate de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Until the publication of Law no. 213/2020, the alternative resolution of individual employment disputes was possible only based on the provisions contained in the Mediation Law no. 192/2006. At present, at the conclusion of the individual employment contract or during its performance, the parties may include in the contract a clause by which they establish that any individual employment dispute is settled amicably, through the conciliation procedure. They may use the advice of an external consultant, who may be a lawyer, an expert in labour law or, as the case may be, a mediator specializing in labour law, who, through his active role, will ensure that the parties act responsibly to settle the dispute. The time limit for challenging employment disputes is suspended during the conciliation, which means that the parties do not waive the possibility of bringing the case before the court. The internal regulations drawn up by the employer must include such a conciliation procedure.

Keywords:

individual employment dispute, conciliation, external consultant, labour law expert, amicable settlement

REZUMAT

Până la apariţia Legii nr. 213/2020, soluţionarea alternativă a conflictelor individuale de muncă a fost posibilă doar în baza prevederilor cuprinse în Legea medierii nr. 192/2006. În prezent, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Se poate recurge la un consultant extern, care poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii, ceea ce înseamnă că părţile nu renunţă la posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată. Regulamentul intern elaborat de angajator va trebui să cuprindă obligatoriu o asemenea procedură de conciliere.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 2311, Legea nr. 213/2020

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare