Noţiunile de „funcţionar public”, „salariat” şi „personal contractual” în viziunea Codului administrativ şi din perspectiva corelaţiei cu alte acte normative

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The present study aims to analyze the meaning of the notions of „civil servant”, „employee” and „contractual staff” in the vision of the Administrative Code.

This normative act enshrined for the first time, in the legislative history of Romania, legal rules applicable to all categories of staff working in the public administration.

Such a situation reveals a recognition by the legislator of the fact that, beyond the different legal situations, the act on the basis of which they carry out their activity, the way in which all those who carry out their activity in the administration have been appointed, employed, recruited have in common certain requirements to which they must be subject, a certain purpose which they must satisfy, certain correlative rights and obligations, which particularize their activity and legal situation.

In this content, we determine correlations between the concepts presented above, the significance of each of them and how it influences the future of public and private labor law.

Keywords:

civil servants, employees, contractual staff, management contract, individual employment contract, work report, service report

REZUMAT

Prezentul studiu îşi propune să analizeze accepţiunea noţiunilor de „funcţionar public”, „salariat” şi „personal contractual” în viziunea Codului administrativ.

Acest act normativ a consacrat pentru prima dată, în istoria legislativă a României, reguli juridice aplicabile tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică.

O asemenea situaţie relevă o recunoaştere din partea legiuitorului a faptului că, dincolo de situaţia juridică diferită, de actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, de modul în care au fost numiţi, încadraţi, angajaţi, recrutaţi, toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică au în comun anumite exigenţe cărora trebuie să li se supună, o anumită finalitate pe care trebuie să o satisfacă, anumite drepturi şi obligaţii corelative, care le particularizează activitatea şi situaţia juridică.

În acest spirit, vom determina corelaţiile între conceptele mai sus precizate, semnificaţia fiecăruia dintre ele şi în ce mod influenţează aceasta viitorul dreptului public şi pe cel al dreptului privat al muncii.

Legislaţie relevantă: Codul administrativ
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare