Munca zilierilor

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

Through Law no. 86/2018 was emended the regulation of day labourer work brought by Law no. 52/2011.

It is expressly provided that the day labourer are in working relationships with the beneficiaries of their activity and that these relations are established by the agreement of the parties, without the conclusion, in writing, of an individual labor contract.

The law provides rights and obligations for beneficiaries and day labourer similar to those covered by the Labor Code in the case of employers and employees.

Keywords:

day labourer, beneficiaries, employment relationships, rights and obligations of the parties, unqualified work

REZUMAT

Prin Legea nr. 86/2018 a fost îmbunătăţită reglementarea muncii zilierilor adusă de Legea nr. 52/2011.

Se prevede expres că zilierii se află în raporturi de muncă cu beneficiarii activităţii lor şi că aceste raporturi se stabilesc prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

Legea prevede drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor şi zilierilor asemănătoare cu cele reglementate de Codul muncii în cazul angajatorilor şi al salariaţilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 52/2011
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare