Modifi carea unilaterală a fi șei postului de către angajator

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The job description has always been a controversial topic in employment relationships, being among the most debated aspects of the individual employment contract. The lack of an explicit and detailed regulation of the structure and content of this document has given rise to numerous intrigues and dilemmas among employers and employees, especially in times of conflict. The most sensitive point in the employee-employer relationship is the possibility of unilaterally changing the job description by the employer. Can he do that? Is there a need for the employee’s agreement to remove from the duties initially established in the job description? But to add new responsibilities? What is the limit of these freedoms?

Keywords:

job description, unilaterally changing, employment contract

REZUMAT

Fișa postului a reprezentat întotdeauna un subiect controversat în raporturile de muncă, fiind printre cele mai dezbătute aspecte ale contractului individual de muncă. Lipsa unei reglementări exprese și detaliate a structurii și conţinutului acestui document a născut nenumărate intrigi și dileme în rândul angajatorilor și angajaţilor, cu precădere în perioadele de conflict. Cel mai sensibil punct în relaţia angajat-angajator este posibilitatea modifi cării unilaterale de către angajator a fișei postului. Poate acesta să facă acest lucru? Este nevoie de acordul salariatului pentru a elimina din atribuţiile stabilite iniţial în fi șa postului? Dar pentru a adăuga noi responsabilităţi? Care este limita acestei libertăţi?

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 91/533/CEE, C. muncii, art. 17, art. 40
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare