Libertatea sindicală în Italia

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

In this article, the national and international norms that regulate trade union freedom in Italy are analyzed, among which we list: the Italian Constitution, the Conventions of the International Labor Organization no. 87/1948 and no. 98/1949, both ratified in Italy by Law no. 367 of March 23, 1958, etc.

At the same time, the ownership of freedom of association and the „trade union” nature of the protected organization were also taken into account.

Keywords:

freedom of association, Italian constitution, national and international norms

REZUMAT

În articolul de față sunt analizate normele naționale și internaționale care reglementează libertatea sindicală în Italia, printre care enumerăm: Constituția italiană, Convențiile Organizației Internaționale a Muncii nr. 87/1948 și nr. 98/1949, ambele ratificate în Italia prin Legea nr. 367 din 23 martie 1958 etc.

Totodată, au fost avute în vedere și proprietatea asupra libertății sindicale și natura „sindicală” a organizației protejate.

Legislaţie relevantă: Constituția italiană, Legea italiană nr. 367 din 23 martie 1958
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare