Legea aplicabilă contractului individual de muncă cu element de extraneitate. Privire specială asupra șoferilor de camioane

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The judgment of the Court of Justice of the European Union of 15 July 2021, in cases C-158/20 and C-218/20, called into question the law applicable to the individual employment contract with an element of foreignness, with special regard to Romanian truck drivers road transport activities in other European countries.

In such a case, the applicable legislation shall be determined in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 1234/2007. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2008 on the law applicable to contractual obligations, known as the Rome I Regulation.

The rule established by the European rule is that the parties are free to choose the law applicable to their contract in its entirety or only in parts. The choice may be express, entered in the contract as such or result from its clauses. It may also result from the circumstances of the case. However, the choice made by the parties may not affect the law of the country in which all the relevant elements of the situation are in that country and from which it cannot be derogated from by agreement.

Keywords:

individual employment contract with an element of foreignness, Rome I Regulation, Court of Justice of the European Union

REZUMAT

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 15 iulie 2021, în cauzele C-158/20 și C-218/20 a pus în discuție legea aplicabilă contractului individual de muncă cu element de extraneitate, cu privire specială la șoferii de camioane români care efectuează activități de transport rutier în alte țări europene.

Într-o asemenea situație, legislația aplicabilă se determină potrivit dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, cunoscută sub denumirea Regulamentul Roma I.

Regula instituită de norma europeană constă în aceea că părțile sunt libere să aleagă legea aplicabilă contractului lor în integralitatea lui sau doar a unor părți ale acestuia. Alegerea poate fi expresă, înscrisă ca atare în contract ori să rezulte din clauzele sale. Ea poate rezulta și din împrejurările cauzei. Dar, alegerea făcută de părți nu poate aduce atingere legii țării în care toate elementele relevante pentru situația respectivă se află în această țară și de la care nu se poate deroga prin acord.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (CE) nr. 593/2008
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare