Importanţa formării profesionale în contextul dezvoltării sistemelor de Inteligenţă Artificială (IA)

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

Employee training is a necessity on the labor market, not only in Romania, but throughout the world. The employer, according to the Labor Code, is obliged to send the employees to training once every 2 or 3 years depending on the number of employees. He also has the obligation, according to the same Code, as we know, if he has more than 21 employees to work out annually and apply training plans.

Artificial Intelligence is, and remains, a important subject in the field of work relations, not only in IT, research, but also because has very big impact the labor market. AI determines us to learn how to adapt from all points of view, that of acquiring new competitions, to the new situations that will appear. Employees and business leaders need to learn how to work with AI and how to adapt to new technologies that are increasingly autonomous. We need to find solutions as quickly as possible to problems that appear or will appear related to work places, the social protection of those who will be fi red and to adapt the education and training of new technologies.

On the occasion of the meeting of the world’s most important leaders, in Davos at the World Economic Forum, and last year, in 2018 but also this year, has been discussed the ability of companies to adapt to the revolutionary IA challenge. It was pointed out that „the fourth industrial revolution will eliminate millions of jobs” referring to the implementation of the AI in all areas of activity. Attention has been drawn to the fact that we need a concurrent revolution in education and training, encouraging innovation and adaptability.

Then, the need to train employees and educate new generations is of major importance in the context of the rapid development of AI.

Keywords:

employee training, labor market, Labor Code, Artificial Intelligence, jobs, employees

REZUMAT

Formarea profesională a salariaţilor este o necesitate pe piaţa muncii, nu numai din România, ci în toată lumea. Angajatorul, conform Codului muncii are obligaţia să trimită salariaţii la formare profesională odată la 2 sau 3 ani în funcţie de numărul de salariaţi angajaţi în companie. Tot el are obligaţia, conform aceluiași Cod, după cum știm, dacă are mai mult de 21 de salariaţi să elaboreze anual și să aplice planuri de formare profesională.

Inteligenţa Artificială (IA) este și rămâne un subiect fierbinte și în domeniul relaţiilor de muncă, nu numai în IT, cercetare, dar și pentru că impactează deja foarte mult piaţa forţei de muncă. Ea ne determină să învăţăm modul în care să ne adaptăm din toate punctele de vedere, deci al dobândirii de noi competenţe, noilor situaţii ce vor apărea. Angajaţii dar și conducătorii companiilor trebuie să înveţe cum să lucreze cu IA și cum se adapteze noilor tehnologii care sunt din ce în ce mai autonome. Trebuie să găsim soluţii cât mai repede la problemele apărute sau ce vor apărea, legate de locurile de muncă, de protecţia socială a celor care vor fi concediaţi și său adaptăm educaţia și formarea profesională noilor tehnologii.

Cu ocazia întâlnirii a celor mai importanţi lideri mondiali, care a avut loc la Davos la Forumul Economic Mondial, și anul trecut, în 2018 dar și anul acesta, s-a pus în discuţie capacitatea de adaptate a companiilor la revoluţionara provocare IA. S-a subliniat că „a patra revoluţie industrială va elimina milioane de locuri de muncă” făcându-se referire la implementarea IA în toate domeniile de activitate. S-a mai atras atenţia asupra faptului că avem nevoie de o revoluţie concomitentă în formare și educaţie, încurajarea inovaţiei și a capacităţii de adaptare.

Așadar, necesitatea formării angajaţilor și educării noilor generaţii în acest sens este de o importanţă majoră în contextul dezvoltării rapide a IA.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare