Ghidul privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă – o nouă provocare a angajatorilor și lucrătorilor deopotrivă

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The Decision of the Government of Romania no. 970 for the approval of the METHODOLOGY regarding the prevention and combating of harassment on grounds of sex, as well as moral harassment in the workplace, brought back to the fore a sensitive subject in labour relations in Romania. This normative act should have been a genuine work tool necessary for professionals in the management of labour relations. However, after analyzing the formulation and the sequence of ideas, we find that the author has ignored the fact that in Romania there are also employers in the private sector, there are micro-enterprises, small, medium and large companies. Similarly, the author did not take into account the provisions of Law no. 24/2000 on legislative drafting norms for the elaboration of normative acts. It seems that he lost sight of the hierarchy of normative acts, or of the avoidance of legislative parallelisms.

Thus, by analyzing the content of this normative act, we find that a Government Decision (which theoretically implements one or more higher normative acts) contains a methodology, which in turn contains, in the annex, a GUIDE to preventing and combating harassment on grounds of sex, as well as moral harassment in the workplace.

Keywords:

labour relations, harassment on grounds of sex, moral harassment, government decision, legislative drafting

REZUMAT

Hotărârea Guvernului României nr. 970 pentru aprobarea METODOLOGIEI privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă a readus în prim plan un subiect sensibil în relațiile de muncă din România. Acest act normativ ar fi trebuit să constituie un veritabil instrument de lucru necesar profesioniștilor în managementul relațiilor de muncă. Însă, analizând modul de redactare și succesiunea ideilor constatăm că autorul a pierdut din vedere că în România există și angajatori în sectorul privat, există microîntreprinderi, firme mici, mijlocii și mari. De asemenea, autorul nu a ținut seamă de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Pare că nu a ținut cont de ierarhia actelor normative și nici de evitarea paralelismelor legislative.

Astfel, analizând conținutul acestui act normativ constatăm că o Hotărâre de guvern (care teoretic pune în aplicare unul sau mai multe acte normative superioare[1]) conține o metodologie, care conține, la rândul ei, în anexă, un GHID privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Legislaţie relevantă:

Hotărârea de Guvern nr. 970/2023

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare