Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

Directive (EU) 2022/2041 is a consequence of the permanent concerns of the European Union regarding the social market economy with a high degree of competitiveness, which tends towards full employment and social progress.

This necessarily implies respect for the health, safety and dignity of workers, their right to fair remuneration, suffi cient to ensure a decent standard of living for them and their families.

In this context, the concern of the European Parliament and the Council to provide member countries with a guideline for the regulation of minimum wages according to national specifics is included.

Next, we present the text of the aforementioned Directive, with brief comments on each of its articles.

Keywords:

directive, full employment, social progress, health, safety and dignity of workers, fair remuneration, minimum wage

REZUMAT

Directiva (UE) nr. 2022/2041 este o consecinţă a preocupărilor permanente ale Uniunii Europene în ceea ce privește economia socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă și spre progres social.

Aceasta presupune, cu necesitate, respectarea sănătăţii, securităţii și demnităţii lucrătorilor, dreptul lor la o remuneraţie echitabilă, suficientă care să asigure un nivel de trai decent pentru ei și familiile lor.

În acest context, se înscrie și preocuparea Parlamentului European și a Consiliului pentru a oferi ţărilor membre un îndreptar pentru reglementarea salariilor minime conform specificului naţional.

În continuare, prezentăm textul Directivei precitate, cu scurte comentarii pe fiecare articol al acesteia.

Legislaţie relevantă: Directiva (UE) nr. 2022/2041
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare