Descrierea abaterii disciplinare – condiție esențială de validitate a deciziei de sancționare disciplinară

Numărul 1 Anul 2018
Revista Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

Alongside the labour conflicts referring to the censure of the dismissal decisions, the labour conflicts referring to the disciplinary sanction are frequently met in the courts judicial activity. A significant number of the law suits are solved to the disadvantage of the employer, given that the non-compliance by them, in the moment of the disciplinary decisions’ issuing, with the formal mandatory demands stipulated by the Labour Code.

In the present study are analysed, in conjunction with a disciplinary decision’s specific component – the description of the action representing a departure from discipline – a series of problems that arise from the practice of labour relationships, the judicial reflection of these problems and the solutions the author believes that are conform to the rules applicable to the matter.

Keywords:

disciplinary liability, disciplinary misconduct, the disciplinary sanction decision, labour conflict

REZUMAT

Alături de conflictele de muncă ce au ca obiect contestarea deciziilor de concediere, litigiile referitoare la sancționarea disciplinară sunt des întâlnite în activitatea specifică a instanțelor judecătorești. O parte semnificativă din cauze se soluționează în defavoarea angajatorilor, dată fiind nerespectarea de către aceștia, cu ocazia emiterii deciziilor de sancționare disciplinară, a cerințelor de formă instituite imperativ de Codul muncii.

În cadrul prezentului studiu sunt analizate, în legătură cu o componentă a conținutului deciziei de sancționare disciplinară – descrierea faptei care constituie abatere disciplinară – o serie de probleme ce decurg din practica raporturilor de muncă, reflectarea jurisdicțională a acestora și soluțiile pe care autorul le consideră conforme cu normele aplicabile materiei.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 252
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare