Consideraţii privind jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la noţiunea de timp de muncă şi impactul acesteia asupra dreptului intern

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

The Court of Justice of the European Union has relatively recently issued judgments on the interpretation of the notion of “working time” in art. 2 of Directive no. 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time. The judgments are aimed at clarifying the time spent by a worker for participating in professional training courses organized by the employer, outside of the usual time and place of work, and, on the other hand, by workers performing on-call activities in a permanency regime. The study presents the solutions and retains the relevant arguments, while highlighting the previous case law, as well as the consequences that these decisions produce in terms of labour relations.

Keywords:

working time, professional training, on-call time, European case law

REZUMAT

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat relativ recent hotărâri privind interpretarea noţiunii de „timp de lucru” din art. 2 al Directivei nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Deciziile vizează clarificarea timpului petrecut de un lucrător pentru participarea la cursurile de formare profesională organizate de angajator, în afara timpului şi locului obişnuit de muncă şi, pe de altă parte, de lucrătorii care desfăşoară activităţi de gardă în regim de permanenţă. Studiul prezintă soluţiile cu reţinerea argumentelor relevante şi sublinierea jurisprudenţei anterioare, precum şi consecinţele pe care aceste decizii le produc pe planul relaţiilor de muncă.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 39, art. 197, Directiva nr. 2003/88/CE

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare