Conceptul de lucrător – noi dimensiuni

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The study aims to present and explain the concept of worker, as regulated by the European Union, by national rules, and as it results from the case law of the Court of Justice of the European Union.

As mentioned above, in a narrow sense, a worker means a person who performs subordinate work for a beneficiary, in exchange for remuneration. In a broad sense, the term in question also concerns other persons: those looking for a job, the unemployed, those who were previously employed, as well as other categories of natural persons.

But we are currently facing a different type of worker than the traditional one, thanks, first of all, to the means of communication via the Internet, the use of remote work (at home and telework, from digital platforms, etc. ), the use of technical instruments, exoskeletons, chemicals, implants, etc. which increase work capacity and raise individual performance.

At the same time, a new worker – the robot – is insistently appearing in the world of work. It performs increasingly complex and diverse tasks, replacing man in industrial, commercial, domestic activities, in the health system, in the media, in art and even in the judicial system. The robot-judge, the robot-lawyer and even the electronic-prosecutor have already appeared.

Robots are currently working with humans and independently for humans. But there is a risk that the use of robots in the work process will lead to the loss of millions of jobs, due to the fact that they have a physical and intelligent strength superior to that of humans, being thus more efficient. There is also a risk that, in the future, robots will end up learning the thought process of people and, as a result, be tempted to dominate them, to subordinate them…

Keywords:

worker, European Union, digitization, remote work, robots

REZUMAT

Studiul privește prezentarea și explicarea conceptului de lucrător, astfel cum acesta este reglementat de normele Uniunii Europene, de cele naționale, precum și așa cum rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii. Potrivit celor sus‑indicate, în sens restrâns, prin lucrător se înțelege persoana care prestează o muncă subordonată pentru un beneficiar, în schimbul căreia primește o remunerație.

Într‑un sens extins, termenul în discuție privește și alte persoane: pe cele aflate în căutarea unui loc de muncă, pe șomeri, pe cele care anterior au fost angajate, precum și pe alte categorii de persoane fizice.

Dar, în prezent, suntem în fața unui alt tip de lucrători decât cel tradițional, datorită, în primul rând mijloacelor de comunicare prin intermediul internetului, a utilizării muncii de la distanță (la domiciliu și în regim de telemuncă, de pe platformele digitale etc.), a utilizării unor instrumente tehnice, exoschelete, substanțe chimice, implanturi, etc. care măresc capacitatea de muncă și determină creșterea performanțelor individuale. Totodată, în lumea muncii își face apariția tot mai insistent un nou lucrător – robotul. Acesta îndeplinește sarcini tot mai complexe și diverse, înlocuind omul în activități industriale, comerciale, casnice, în sistemul sanitar, în mass‑media, în artă și chiar în sistemul judiciar. Au apărut deja judecătorul‑robot, avocatul‑robot și chiar procurorul‑electronic.

Roboții lucrează în prezent cu oamenii și independent pentru oameni. Dar, există riscul ca, având o forță fizică și inteligentă superioară omului, ei fiind astfel mai eficienți, folosirea roboților în procesul muncii duce la pierderea a milioane de locuri de muncă.

Există și riscul ca, în viitor, roboții să ajungă să învețe procesul de gândire al oamenilor și să fie, ca urmare, tentați să‑i domine, să‑i subordoneze…

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare