Competenţa soluţionării conflictelor/litigiilor de muncă

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The repeal of the Law on social dialogue no. 62/2011 (and its replacement by Law no. 367/2022) also meant the removal of the text (under art. 210) according to which the settlement of labour disputes in the first instance expressly lay with the tribunals.

Under the new conditions, it is necessary to establish this competence based on the general regulatory framework (in particular, art. 94 and art. 95 of the Civil Proc. Code), but also on those rules of the Judicial Organization Law no. 304/2022.

In consideration of the cited texts and also by using the methods of systematic and logical interpretation, the conclusion is that, further, under the rules in force, the competence to decide on labour disputes rests with the tribunals (their specialized sections and panels), not the district courts.

Keywords:

employee, employer, competence, labour disputes/litigations, district court, civil relations, labour relations, tribunal

REZUMAT

Abrogarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (și înlocuirea acesteia de către Legea nr. 367/2022) a însemnat și eliminarea textului (din art. 210) conform căruia, soluţionarea conflictelor de muncă în primă instanţă revenea în mod expres tribunalelor.

În noile condiţii, se impune stabilirea acestei competenţe pe baza normelor din dreptul comun (în special, ale art. 94 și art. 95 C. pr. civ.), dar și pe cele ale Legii de organizare judiciară nr. 304/2022.

În considerarea textelor invocate, dar și prin utilizarea metodelor de interpretare sistematică și logică, concluzia constă în aceea că, în continuare, sub imperiul normelor în vigoare, competenţa soluţionării conflictelor de muncă revine tribunalelor (secţiilor și completurilor specializate ale acestora) și nu judecătoriilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 367/2022, C. pr. civ., art. 94, art. 95, Legea nr. 304/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare