Apelul în soluționarea conflictelor de muncă

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The appeal is the only ordinary remedy provided by the Code of Civil Procedure – article 466-482; is the procedural means by which the party dissatisfied with the solution given by the first instance, in civil disputes, as well as in labor disputes, invests the higher court (court of appeal, in the matter discussed) with the control of the decision of the first instance (court).

Keywords:

labor disputes, the main appeal, incidental appeal, the provoked appeal

REZUMAT

Apelul este singura cale de atac ordinară prevăzută de Codul de procedură civilă – art. 466-482; reprezintă mijlocul procedural prin care partea nemulțumită de soluția dată de primă instanță, în litigiile civile, precum și în conflictele de muncă, investește instanța superioară (curtea de apel, în materia discutată) cu controlul hotărârii primei instanțe (a tribunalului).

Legislaţie relevantă: Codul de procedură civilă, art. 466, art. 468, art. 483; Legea nr. 62/2011, art. 215
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare